VFU/lärarutbildning

Vi samarbetar med lärarhögskolorna i Stockholmsregionen och tar emot studenter som gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen hos oss.

Dela: