Specialpedagogiskt arbete


Specialpedagogerna Åsa Gissler och Linda Djurestad finns på skolan för elever i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogerna har ett övergripande ansvar för de elever på skolan som behöver särskilt stöd för att nå godkänt resultat. Specialpedagogerna deltar i Elevhälsoteamet och i klasskonferenser. De handleder även personalen kring elevers behov av stöd.

Kontakt

E-post: asa.gissler@stockholm.se

Tel. 08-508 429 25

E-post: linda.djurestad@stockholm.se

Tel. 08-508 429 13

Dela: