Specialpedagogik

Specialpedagogen har ett övergripande ansvar för de elever som behöver särskilt stöd för att nå godkänt resultat. Specialpedagogen deltar i Elevhälsoteamet och i klasskonferenser. Specialpedagogen handleder även personalen kring elevers behov av stöd.

Läs mer om vårt specialpedagogiska arbete under Elev/Vårdnadshavare.

Kontakt
Måndag-torsdag

Tel. 08-508 429 25

Dela:
Kategorier: