Smaragden

I Smaragden har vi samlat skolans praktisk estetiska ämnen och speciallärare:

  • idrott och hälsa, Martin Karpenfalk och Anna Lindahl
  • musik, Maria Sandén
  • slöjd, Margaretha Ruotsalainen och Per Krantz
  • specialpedagoger, Åsa Gissler, Linda Djurestad och Ann-Charlotte Carlsson Taylor

Lärarna i arbetslaget arbetar främst med sina egna specialkompetenser, dvs i sitt eget ämne. I arbetslaget diskuteras fördjupat hur man kan stötta elever i behov av särskilt stöd på olika sätt.

De flesta i arbetslaget har tid för specialundervisning inlagt i sitt schema. Alltså finns det på skolan både specialslöjd och specialmusik.

Dela: