Skolpsykolog

Det skolpsykologiska arbetet omfattar

  • Konsultation
  • Handledning
  • Kompetensutveckling
  • Diagnostik (utredning/bedömning)
  • Observationer (barngruppen eller enskilda barn i gruppen)
  • Rådgivning (stödsamtal till föräldrar) och
  • Samarbetsinriktade insatser (skolhälsan och andra instanser utanför skolan som socialtjänsten, BUP, skolpsykiater, specialistvård, BAS team, andra psykologer, särskilda undervisningsgrupper, m.m.)

Skolpsykologen arbetar även med övergripande frågor, såsom kris- och katastrofgruppen eller det övergripande elevhälsoarbetet på skolan.

Skolpsykologens insatser sker på uppdrag av skolledningen.

Skolpsykologen tillhör elevhälsopersonalen på skolan och ingår i elevhälsoteamet.

Kontakt

Skolpsykologtjänsten är just nu vakant. Rekrytering pågår.

Dela: