Skolmedling

Vi på Backluraskolan har valt att satsa på skolmedling.

Konflikter är ett naturligt inslag i allas vår vardag och genom att vi vuxna kan bemöta konflikter på ett konstruktivt sätt lär sig eleverna att hantera sina konflikter innan de växer och blir stora. Vi har därför låtit utbilda hela skolans personal i skolmedling.

Vad är skolmedling?
Skolmedling är en metod för konflikthantering. Det är ett frivilligt möte där en opartisk person (medlaren) hjälper parterna som befinner sig i en konflikt att själva hantera den genom ett strukturerat samtal. Båda sidorna i konflikten får möjlighet att berätta sin berättelse, att beskriva vilka konsekvenser situationen medfört, ta ansvar för sina delar, att ställa frågor och framförallt att tillsammans besluta hur man ska gå vidare.

Medling bygger på filosofin om Reparativ Rättvisa och strävar efter dialog och försoning mellan människor. Det är viktigt att de som har konflikten får chans att lösa den själva utan att någon annan går in och tar över den. På detta sätt slipper konflikter växa eftersom parterna i en konflikt är med och beslutar hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden. Studier från Norge visar att över 90% av de överenskommelser som sluts i medling hålls.

Skolmedling kan man använda både vid små och stora konflikter. Man kan medla mellan elever och mellan elev och vuxen. Vid större konflikter kontaktas ni föräldrar för att få information om situationen och/eller delta i skolmedlingen.

Hur skolmedling går till:
Förmöte - Medlaren träffar alla parter i en konflikt i separata möten. Här får man chansen att berätta sin version av situationen samt få reda på vad medling innebär.
Medlingsmöte - Medlaren träffar parterna i en konflikt i ett gemensamt möte. Man pratar om den aktuella händelsen men fokuserar framför allt på framtiden och hur parterna ska förhålla sig till varandra.

Medling bygger på frivillighet vilket innebär att båda parterna i en konflikt måste säga ja till en medling för att den ska blii av. Föräldrarnas roll i medlingen är att finnas i rummet för att ge trygghet. Föräldrarna deltar inte i medlingssamtalet men får chansen att lyssna in och få reda på den överenskommelse som sluts. Föräldrarna får alltid komma med sin reflektion i slutet av mötet.

Dela: