Skolledning

Backluraskolans skolledning finns att träffa i huvudbyggnaden, ingång A2.

 

Skolledningen på Backluraskolan består av rektor Marita Hansson, biträdande rektor Ann-Charlotte Carlsson Taylor och vår administrativa chef Sara Åsbrink.

Du är välkommen att besöka vår skolledning. För att boka tid för ett möte med någon av våra skolledare så kontaktar du skolans expedition, 08-50842900.

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Administrativ chef