Skolans historia

Backluraskolan byggdes 1971 samtidigt som området uppläts för radhus och villabebyggelse. Skolan ligger mitt i ett bostadsområde med närhet till grönområden.

Första gången Hässelby nämndes ivid namn i en skrift lär ha varit år 1244. Då stavades namnet "Esliby". På 1300-talet skrev man "Haesleby". Ordet har alltid betytt "byn vid hasselängarna" även om stavningen varierat. I norra delen av Hässelby var det på den här tiden mycket skog och några vandringsleder löpte genom området. Det hände väl att en och annan trött vandrare lade sig att vila, "ta sig en lur" i någon av de många backarna. Kanske var det så Backlura fick sitt namn.

Ett litet torp med namnet Backlura finns omnämnt i kyrkoböckerna, det var beläget ett par hundra meter norr om nuvarande Backluraskolan. Idag är det bara en del av torpgrunden som vittnar om dess existens, men 1734 bodde här en Jörgen Simonsson.

Fram till 1971 fick de barn som bodde i Backlura gå i skolan i Hässelby Villastad. Det första läsåret gick bara tre klasser på skolan och skolan hörde då till rektorsområdet Maltesholm, men redan året därpå fanns det sju klasser och efter tio år var personalstyrkan uppe i 40 personer.

 

Dela: