Skolledning

Skolledningen består av rektor Marita Hansson, biträdande rektor Ann-Charlotte Carlsson Taylor och Administrativa chef Sara Åsbrink. Kontaktuppgifter finns nedan. Marita, Ann-Charlotte och Sara har arbetsrum i Hus A port A2 (samma ingång som till personalens pausrum/"lärarrum"). Om det är något speciellt du vill ta upp är det säkrast att boka en tid.

Antal: 3