Expedition & vaktmästeri

På skolans expedition och vaktmästeri arbetar Johnny samt Bobby. Kontaktuppgifter finns nedan och de har arbetsrum i Hus A port A2 (samma ingång som till personalens pausrum/"lärarrum").

Antal: 3