Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam består av skolledning, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Kontaktuppgifter finner du här nedan.

Antal: 7