Prov

På Backluraskolan genomförs Nationella prov i svenska och matematik i årskurs 3.
I årskurs 6 genomförs proven i svenska, matematik och engelska.

För bedömning och betygssättning finns även andra typer av prov, diagnoser och läxförhör. Skillnaden på prov och diagnos är att vid prov är eleverna förberedda och vid diagnos är de oförberedda.

Skriftliga omdömen och betyg skrivs in i Stockholms digitala verktyg Skolwebb.

Dela: