Oasen

Oasen är namnet på Backluraskolans studioverksamhet. Till Oasen kommer de elever som har behov av att komma ifrån klassundervisning i storgrupp en stund under dagen eller en stund i veckan.

Verksamheten bedrivs oftast i små grupper om 2-5 elever, men ibland även individuellt. Vi anpassar oss efter de elever som för tillfället finns hos oss. Även små grupper kan under fritidstid använda lokalerna för samma ändamål.

Vi som arbetar på Oasen är skolans specialpedagoger Åsa Gissler, Linda Djurestad och Ann-Charlotte Carlsson Taylor. Förutom oss även olika resurspersonal och fritidspersonal beroende på olika insatser.

Dela: