Musik

Musikundervisningen sker i år 1-6. Syftet är att elever ska ges förutsättningar att få spela, sjunga och skapa musik i olika genrer. Vi jobbar också med musikens uttryck i olika kulturella sammanhang och tidsepoker. På skolan finns också en frivillig kör och en "spela i band" verksamhet. Elever erbjuds också i vissa fall specialundervisning i musik.

//Mia Sandén, maria.sanden@stockholm.se  musiklärare

Dela: