Likabehandlingsplan

Varje år skrivs en ny likabehandlingsplan där skolans värdegrundsarbete beskrivs. Alla diskrimineringspunkter ska tas upp i planen. Mycket av värdegrundsarbetet sker varje dag i vardagen, på raster, lektioner och fritidshem samt genom kompisstödjare och Friendsarbete. För att ta del av planen, öppna upp pdf filen under relaterade dokument till höger.

All skolans personal har fått utbildning i Skolmedling. Det är en metod i konflikthantering där eleverna får hjälp med att strukturerat själva lösa sin konflikt. Läs mer Skolmedling på http://www.medlingscentrum.se/konflikthantering_skola/

Dela: