Klassråd/Elevråd

Varje klass på skolan har klassråd varje eller varannan vecka. Där kan eleverna vara med och tycka till om sin skoldag, saker som kan beslutas i klassrådet tar klassen beslut om.

Är det ett lite större ärende, som mer än hälften av klassens elever vill driva, förs ärendet vidare till elevrådet. Elevrådet sammanträder 4-6 gånger per termin. Förutom klassrådsärenden arbetar man där med likabehandlingsfrågor, elevenkäter, önskemat, temavecka och ibland någon turnering.

Många av elevrådets/klassrådets frågor går vidare till matrådet, rastaktivitetsgruppen, ledningsgruppen, skolledningen eller SISAB.

Dela: