Idrott och hälsa

Idrott och Hälsa

Under hösten och våren bedriver vi idrottsundervisningen utomhus. Vi kommer då att vara på skolgården eller i skolans närområde. Under vintern befinner vi oss inomhus i skolans idrottssal. Utöver detta så tillkommer tillfällen då vi åker skridskor och simmar någonstans i kommunens idrottsanläggningar.
 

Idrottslärare på Backluraskolan är Martin Karpenfalk och Anna Lindahl. Anna är även mentor för klass 1B och Martin är förstelärare i ämnet idrott och hälsa.

Till idrottslektionerna behöver eleverna byta om till lämpliga idrottskläder och skor som passar inomhus respektive utomhusidrott. Eleverna behöver även ha med handduk och hygienartiklar för att kunna duscha efter lektionen.

Om eleven har varit sjuk eller är skadad deltar eleven, ombytt, på lektionen men får anpassade uppgifter och övningar. Du som vårdnadshavare får gärna prata med ditt barn, så att barnet kan berätta för oss varför hen behöver andra uppgifter. Vi lärare är bra på att anpassa undervisningen så att alla kan delta på lektionerna. Oavsett skada eller tidigare sjukdom så ska eleven alltid vara ombytt och delta på lektionen utifrån sin förmåga. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper som påverkar den fysiska, psykiska och den sociala hälsan, och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

För att alla elever ska ha möjlighet att ta till sig undervisningen och uppnå detta, kommer vi att anpassa undervisningen så att den ska passa alla elever och ge alla chansen att utvecklas utifrån sin förmåga.

Respekt för sina klasskamrater samt ett positivt och stöttande klimat under lektionerna tycker vi är en förutsättning för att kunna bedriva bra undervisning. Därför kommer vi se till att fokus under lektionerna ligger på de kunskaper som vi tränar, samtidigt som lektionerna är utformade på ett sätt som gör att ingen ska behöva känna sig utsatt.

Kontakta oss om ni har frågor som berör ämnet idrott och hälsa!

martin.karpenfalk@stockholm.se             anna.lindahl@stockholm.se

 

Dela: