Fritidshem

Vi öppnar och stänger tillsammans

Öppettider för fritidshemmen är 06:30 - 18:00. Vi öppnar och stänger på Opalen.

 

Backluraskolans fritidshem öppnar och stänger tillsammans men är under övrig tid uppdelade i Pärlan (årskurs 1-2) och Opalen (Förskoleklass och årskurs 3). För att eleverna ska få ett litet och tryggt sammanhang arbetar man ofta i mindre grupper

Fritidshemmets verksamhet startar direkt efter skolans lektioner. Verksamheten går ofta hand i hand med det man arbetar med i skolan. Läser man om till exempel svenska djur så skapar man en bondgård under eftermiddagstid. Fritidshemmet ska erbjuda olika typer av aktiviteter men även fånga upp varje elevs intressen så att önskningar tillfredsställs.

 

  • Fritidspersonalen finns på skolgården under rasterna
  • Fritidspersonalen äter lunch tillsammans med barnen
  • Barnen får påverka fritidshemmens aktiviteter
  • Fritidshemmen erbjuds ett näringsriktigt mellanmål i skolrestaurangen
  • Våra fritids bedriver en stor del av verksamheten utomhus - oavsett väder
  • Gemensamma aktiviteter för fritidshemmen sker ofta
  • På loven gör fritidshemmen olika aktiviteter som till exempel utflykter

     

Svar på frågor som rör fritidshemmen

Dela: