Förskoleklass

Börja skolan

På Backluraskolan finns det tre förskoleklasser. I varje förskoleklass går det cirka 25 elever. En förskollärare ansvarar för verksamheten tillsammans med barnskötare

I våra förskoleklasser ges barnen chansen att utveckla sin sociala kompetens och självständighet samt att lära känna skolans miljö och skolans rutiner. Vi arbetar för att alla våra elever ska känna sig trygga i sin klasser och känna sig välkomna på Backluraskolan.

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Varje år antas nya elever till förskoleklass. Antagningen sker via stadens antagningstjänst och pågår 15 januari-15 februari. Besked om plats meddelas efter 15 mars. Därefter delas våra nya elever in i två eller tre grupper. Inskolning sker både i maj och i augusti. I augusti äger lära-kännasamtal och ett föräldramöte rum.

  • Söka skola 15/1-15/2
  • Skolplikt i förskoleklass
     

Svar på frågor om förskoleklass

Dela: