Förskoleklass

Varje år antas nya elever till förskoleklass. Antagningen sker via stadens antagningstjänst och pågår 15 januari-15 februari.

Besked om plats meddelas efter 15 mars. Därefter delas våra nya elever in i två eller tre grupper. Inskolning sker både i maj och i augusti. I augusti äger lära-kännasamtal och ett föräldramöte rum.

Dela: