Föräldrasamverkan

Samverkan med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig del i skolans arbete. Varje år sker utvecklingssamtal och föräldramöten. Brukarundersökningen skickas varje år ut till föräldrar med barn i år F, 2 och 5, resultatet av den ger oss vägledning vad vi bör sätta i fokus för att förbättra skolan.

Skolans föräldraförening - BAFF - engagerar många av föräldrarna och samverkar med skolledningen (läs mer under Föräldraföreningen).

Varje år i slutet av maj genomförs Backluraskolans dag som ett gemensamt projekt mellan skola och föräldraförening.

Dela: