Elev/Vårdnadshavare

Fritidshem

  • Fritidshemmet Opalen
  • Fritidshemmet Pärlan

Elevhälsa

  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Specialpedagoger

Föräldraförening

  • God trivsel i skolan
  • Hög undervisningskvalitet
  • Trygg uppväxtmiljö