Elevhälsovård

Elevhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. Elevhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att:

  • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa.
  • Verka för sunda levnadsvanor t. ex. via hälsosamtal.
  • Erbjuda och genomföra vaccinationer.
  • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning.
  • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan.
  • Kontinuerligt dokumentera och hantera Elevhälsovårdsjournaler.

I förskoleklass eller i årskurs ett erbjuds elev med vårdnadshavare ett skolläkarbesök. Skolsköterskan gör följande undersökningar regelbundet.

  • Vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal.
  • Vaccinationer genomförs enligt socialstyrelsens riktlinjer.

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård men ibland hänvisas eleven till vårdcentral/sjukhus.

Skolsköterska

Marie Nilsson

Arbetstider

Måndag kl.08:00-16:30

Tisdag kl 08:00-16:30
Torsdag kl.08:00-16:30
Fredag  kl.08:00-16:30

Kontakt

Tel. 08-508 429 07

Skolläkare

Birgitta Löwenström

Arbetstider

Träffas enligt överenskommelse.

Kontakt

Tid bokas hos skolsköterskan tel. 08-508 429 07.

Dela: