Elevhälsoteam

Varje onsdag träffas skolans elevhälsoteam

På Backluraskolan består elevhälsoteamet av rektor, biträdande rektorspecialpedagoger, skolkurator och skolsköterska.

Elevhälsoteamet har till uppgift att besluta om elevvårdskonferenser och elevhälsomöten. Teamet behandlar anmälningar från arbetslagen. De beslutar även om utredningar; medicinska, psykologiska och pedagogiska. Andra åtgärder från psykolog, specialpedagog och skolsköterska kan också förekomma.