Elevhälsa

Elevhälsoteamet

Varje onsdag sammanträder skolans elevhälsoteam. Det består av rektor, biträdande rektor, 2 specialpedagoger, skolpsykolog, kurator och skolsköterska.

Elevhälsoteamet har till uppgift att besluta om elevvårdskonferens eller elevhälsomöte. Elevhälsoteamet behandlar anmälningar från arbetslagen. Teamet beslutar även om utredningar; medicinsk, psykologisk och pedagogisk. Andra åtgärder från psykolog, specialpedagog och skolsköterska kan också komma ifråga. Man prioriterar vilka åtgärder som skall göras samt i vilken ordning åtgärderna skall ske. Man beslutar också om när ett ärende är avslutat.

Elevhälsans uppdrag enligt Stockholms Stad 

 

Dela: