Anmäl frånvaro

Anmäl innan klockan 08.00!

Frånvaro ska anmälas innan klockan 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande.

Anmälan av frånvaro kan utföras på följande sätt:

Ledighet för elever

Alla elever på Backluraskolan har skolplikt. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet kommer till skolan (skollagen kapitel 7 § 20). Om vårdnadshavare inte gör detta kan hemkommunen besluta om att utdela böter till vårdnadshavare (skollagen kapitel 7 § 23).

På Backluraskolan kan eleverna beviljas kortare ledigheter för till exempel familjehögtider, begravningar, religiösa högtider eller liknande. Om det finns synnerliga skäl kan en längre ledighet beviljas av rektor.
 

  • Ansökan ska lämnas till skolan minst 2 veckor före önskad ledighet
  • Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan
  • Inga ledigheter för semesterresor beviljas
  • Ingen ledighet under perioden för nationella prov beviljas
  • Skolans beslut gällande ledigheter kan inte överklagas
  • Elev som inte har blivit beviljad ledighet och som ändå inte kommer till skolan rapporteras som ogiltigt frånvarande
Dela:
Kategorier: