Vision och värdegrund

Backluraskolan - det självklara valet!

En skola där vi arbetar för att eleverna ska trivas, känna sig trygga och uppleva en delaktighet i sin skoldag.

En skola där vi arbetar för att varje elev ska utveckla en tro på sig och sin egen förmåga. Där eleven får redskap, förmåga och tillit till livslångt lärande.

En skola där vi visar respekt för varandra, våra lokaler, och vår gemensamma miljö.

Hela barnet, hela dagen i en samlad skoldag.

Dela:
Kategorier:

Arbetssätt

Projekt

Skapande Skola

Årets arbete med Skapande skola innebär arbete med svenska (teater, film, m.m.) och histroria (museibesök med guider).