Trivselregler/Ordningsregler

Backluraskolans elever och personal har i klassråd, elevråd och personalträffar arbetat fram våra trivsel- och ordningsregler som vi strävar efter att följa. 

Varje år skriver alla elever och vårdnadshavare under detta dokument. 

För Backluraskolans trivsel

- ska vi vara trevliga och snälla mot varandra

- ska vi vara rädda och varsamma om skolan och våra saker

- ska ingen lämnas ensam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För att vi ska ha det bra tillsammans på vår skola behöver vi alla arbeta med hur vi är mot varandra. Vi måste också veta vad som händer om vi inte följer de gemensamma reglerna.

För Backluraskolans trivsel…

… ska vi vara trevliga och snälla mot varandra

Hur: T.ex. visa respekt, säga hej, hjälpa varandra, säga till en vuxen om någon mår dåligt eller är ledsen, prata trevligt med varandra utan fula ord. Inga kränkningar.

… ska vi vara rädda och varsamma om skolan och våra saker

Hur: T.ex. rita bara där man får rita, städa och hålla snyggt efter mig, hänga upp kläder som ramlat på golvet.

… ska ingen lämnas ensam

Hur: T.ex. vänta på den som är sist i omklädningsrum, matsal och hall.

Information

 • Om du tar med något till skolan är det på eget ansvar.
 • Frukt och smörgås får gärna medtagas till skolans fruktstund – ej sötsaker.
 • Mobiltelefoner får medtagas till skolan, men förvaras avstängda under hela dagen i skolväskan.
 • Vi förväntar oss att kepsar, mössor, ytterkläder o dyl hängs upp i kapprummen.
 • Pga skaderisk hänvisar vi fotbollar på fotbollsplanen, basketbollar vid basketkorgen, lätta och mjuka bollar till King, ostoppade innebandybollar på platser för bandyspel.
 • Tänk på elever med allergier - undvik doft- eller hårspray i skolan! – inga nötter (OBS! vi har totalt nötförbud på hela skolan!).

Backluraskolans ordningsregler

Det är självklart att vi i skolan följer samma lagar och regler som gäller i samhället i övrigt men vi har även några egna regler som elever, föräldrar och personal arbetat fram.

 • Under skol- och fritidstiden ska du vara innanför skolgränsen.
 • Du ska komma i tid till lektionerna.
 • Rektor måste godkänna fotografering, filmning eller ljudupptagning på skolans område.
 • Inga fordon (med hjul) på skolgårdarna 6.30-18.00.
 • Snöbollskastning är förbjudet på skolans område.

Konsekvenser

Alla måste hjälpas åt för att vi ska ha det bra. Ibland kan det vara svårt att göra som man ska, då händer detta.

 • En personal säger till.
 • En personal ringer hem.
 • Läraren kan bestämma om kvarsittning upp till en timme eller utvisning ur klassrummet från resten av lektionen. Vid kvarsittning meddelas hemmet om dag och tid. (Enligt skollagen)
 • Läraren kan beslagta störande föremål till dagens slut. (Enligt skollagen)
 • I regel blir man ersättningsskyldig eller får man städa upp efter sig.
 • Ett samtal med rektor eller biträdande rektor.
 • Du kallas med föräldrar till samtal med rektor, biträdande rektor eller elevhälsoteamet där ett åtgärdsprogram skrivs.
 • Samarbete med andra myndigheter; socialtjänsten och polisen.
Dela: