Skapande Skola

2014-pågående Historiskt tema år 4-6

Årets arbete med Skapande skola innebär arbete med svenska (teater, film, m.m.) och histroria (museibesök med guider).

Ansvarig för projektet är Emma Lindgren, lärare

 

2010-2014 Dockteater år 2-3 – ett kreativt projekt i samklang med läroplanen!

Under vintern 2012-2013 har 2:orna tillsammans med författaren Bisse Falk arbetat fram ett manus till en dockföreställning. Därefter har eleverna själva skapat varsin docka, för att sedan spela upp pjäsen som filmades. Alla elever fick därefter varsin dvd med filmerna på de två dockföreställningarna 2 a och 2 b. För att titta på filmerna klicka här så kommer du till Backluraskolans YouTubekanal.

Projektet har varit en del av svenskundervisningen. Genom att tillsammans hitta på och formulera ett manus, har eleverna tränat sin kreativa förmåga, men de har också fått arbeta och tänka så som en författare tänker när de skriver ett verk.

Alla har vi något att berätta, men om vi inte lär oss formulera oss på ett sätt så att det vi vill säga blir intressant, är det svårt att få någon att lyssna på oss. Idag översköljs vi av information från alla håll. Då är det än viktigare att elever i skolan får träna sin dramaturgiska och språkliga förmåga. Genom detta projekt har eleverna fått fundera på hur man bäst presenterar en berättelse. Hur börjar man? Hur bygger man upp spänningen? Hur viktigt är slutet? Hur gestaltar jag min berättelse?

När eleverna tillsammans enats om historien och den blivit nedskriven fick de gå igenom den och diskutera tempus och andra grammatiska frågor, även det en viktig del i hur man presenterar det man vill skildra.

Därefter fick eleverna tillverka sina egna dockor – även här fick de användning för de olika ämnena i skolan, matematik för att beräkna till exempel tygåtgång, muntligt framförande genom att diskutera hur dockorna skulle se ut och vara etc.

Då manus och dockor var klara var det dags att öva in pjäsen. Här fick eleverna träna sin läsförmåga, genom att läsa manus och dramatisera. Hur läser man så att publiken vill lyssna?
Men också sin förmåga att samarbeta, att lyssna på varandra och koncentration.

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkiga förmåga” (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Kultur, skapande verksamhet och estetiska lärprocesser måste vara en integrerad del av elevens lärande och ska inte skiljas ut från skolans övriga pedagogiska verksamhet.

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lära problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011).

Detta är en del av skolans kunskapsuppdrag och det innebär att det ska genomsyra skolans vardag och prägla strategin för skolutveckling.

Genom undervisning i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och handverkteknik.

/ Laura Sagalovsky (Backluraskolan) och Bisse Falk (Författare)

Dela:
Kategorier: