Opalen 2-3

I Opalen 2-3 finns skolans alla tvåor och treor. Arbetslaget arbetar främst i paralleller, dvs tvåorna arbetar ibland med skolarbete tillsammans och har gemensam fritidshemslokal på eftermiddagen och treorna arbetar på motsvarande sätt.

Tvåornas lärare, liksom treornas lärare, planerar tillsammans. Alla elever i Opalens arbetslag delar skolgård och har även gemensamma aktiviteter.

Vi som arbetar i Opalen 2-3

Kontakta oss
Tel. 08-508 42 914, 08-508 42 905, 076-12 42 909
Utflyktstelefon 08-508 42 905
Sjukanmälan görs på tel. 08-508 42 906 före kl 07:45.

Bloggar
Klassblogg 3b - http://www.learnify.se/blog/3Bupplevelser

Dela:
Kategorier: