Fritidshem

Backluraskolans fritidshem öppnar och stänger tillsammans men är under mesta tiden uppdelad i Pärlan F-1 och Opalen 2-3. För att eleverna ska få ett litet och tryggt sammanhang arbetar man i ännu mindre grupperingar.

På Pärlan innebär det att man arbetar årskurs 1 uppe och Fritidshem nere. För Opalens del arbetar man vanligen tvåor och treor blandat utifrån olika aktiviteter.

Fritidshemmets verksamhet startar direkt efter skolans lektioner. Verksamheten går ofta hand i hand med det man arbetar med i skolan. Läser man om t ex svenska djur skapar man en bondgård under eftermiddagstid.

Fritidshemmet ska erbjuda olika typer av aktiviteter men även fånga upp varje elevs intressen så att önskningar tillfredsställs.

Öppettider för fritidshemmet är f.n. 06:30 - 18:00.

Dela: